Prosjektrådgiveren skal være trappen mellom dine utfordringer og en trygg gjennomføring.
Den trappen opp som du trenger mellom dine tanker og der du senere skal leve.

Trygghet til å gå gjennom hindrene vi møter og ikke rundt. Med solid erfaring og kjennskap til fortiden skal vi møte og skape den gode utviklingen.

Våre Tjenester

 • Middels store prosjekter med Betong-, stål- og tre konstruksjoner.
 • Middels store prosjekter, tiltaksklasse 2.
 • Alle typer byggeprosjekter
 • Alle typer byggeprosjekter, tiltaksklasse 2
 • Alle typer byggeprosjekter
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Brannsikkerhet
 • Fuktsikring (Våtrom) og Lufttetthet
 • Alle typer byggeprosjekter
 • Prosjekt- og Prosjekteringsledelse av mellomstore prosjekter.
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – Koordinator utførelse og Utarbeidelse SHA-plan.
 • Overtagelser og oppfølging
 • Våtsoner, fallforhold, materialvalg og gjennomføring
 • Våtroms normen
 • Bistand i henhold til lover og muligheter

Almenpraktiserende bygningsteknologi

Om oss

Kort om Prosjektrådgiveren AS
Prosjektrådgiveren AS er spesialist i almenpraktiserende bygningsteknologi innen Bygge- og anleggsprosjekter, og har solid erfaring innen prosjektering og rådgiving, samt gjennomføring av store og de fleste type oppdrag av alle størrelser. Prosjektrådgiveren AS ble grunnlagt i 2011 av Øyvind Kvalnæs som er utdannet Master of Science(MSc)/Sivilingeniør innen Bygg og Anlegg (Master’s degree in Civil and Environmental Engineering). Erfaringen er lang og er fra de største entreprenørbedriftene i landet som anleggsleder/prosjektleder og som regional toppleder, samt fra byggeteknisk rådgiver i egne bedrifter.
Prosjektrådgiveren AS deltar i prosjekter i Bodø-området, Lofoten, Helgeland, men også prosjekter i andre områder av Norge.

Strategi
Den sterke allsidigheten i firmaet er en stor faktor for å nå de strategiske målene. Prosjektrådgiveren AS har stor ydmykhet til fagmiljøene og myndigheter, respekt for andre spesialister og godt kundegrunnlag.
Strategien hva vi må lykkes med.

 • Være involvert i tilstrekkelig antall prosjekter
 • Selektive prosjekter
 • Samarbeid med kunder
 • Samarbeid med øvrige aktører
 • Samarbeid med muligheter
 • Imøtekomme utfordringer
 • Endringsvillighet

Integritet og Etikk
Prosjektrådgiveren skal ha respekt og opptre ordentlig ovenfor alle. Dilemmaer avklares i samarbeider med fagmiljøene, kunder, og med myndigheter.

Kontakt oss

Øyvind Kvalnæs

Øyvind har stor kompetanse innen Bygningsteknologi
Øyvind har vært sentral i prosjekter med sin kompetanse
Innen både prosjektering og administrasjon og kontroll
av prosjekter.

Arnulf Bendixen

Arnulf er Malermester har stor kompetanse innen gjennomføring av prosjekter.
Arnulf har svært god kompetanse innen planlegging og gjennomføring av våtrom og detaljering av prosjekter.

Medlem av

Almenpraktiserende spesialist innen bygningsteknologi
Prosjektrådgiveren er bygningsteknologi selskap innen Konstruksjonssikkerhet, Geoteknikk, Bygningsfysikk, Brannsikkerhet, Byggesøknader, Uavhengig kontroll og Administrasjon av prosjekter. Vi kan også bidra med planlegging av våtrom, eiendomsdeling og seksjonering.

Logo_monochrom

Prosjektrådgiverens Personvernerklæring
Lovverket følges og de personopplysninger vi innehar blir behandlet konfidensielt og integritet ivaretas. Dette trygger personvernet.

Prosjektrådgiveren AS | Storgata 8, Pb 52, 8001 Bodø | Org.nr.: 996 460 673 MVA | ok@pras.no | +47 95 05 23 86